Дестилирана Вода 100%

Какво е дестилирана вода. Как се прави дестилирана вода.

Дестилираната вода се получава чрез изпарение на обикновена вода и събиране на парата. Парата се връща отново в течно състояние чрез охлаждане и пречистената вода се събира в нов съд.

Дестилираната вода е пречитена от всякакви примеси чрез парна дестилация. Дестилацията е процес разделящ течността от примесите в нея. Пречистената течност се нарича дестилат. Електропроводимостта на дестилираната вода е близка до нула, а нейната киселинност е неутрална или pH=7. Дестилираната вода има пречистващи функции за човешкият организъм, но трябва да се прилага по лекарско предписание. Природните източници на дестилирана вода са дъждовете и ледниците. За жалост дъждът в днешно време е замърсен.

Дестилираната вода има много приложения. Тя може да се използва за  автомобилни акумулатори, производство на реактиви и химикали, в медицината, козметиката, за измиване на косата, готвене на зеленчуци, производство на консерви, поливане на растения, почистване, варене на бира, лед, за пиене, но само по лекарско предписание.