Дестилирана вода цена

Водата(Н2О) е химическо съединение без мирис и цвят. Тя заема  72% от обема на Земята. Учените предвиждат ,че след 2025 година ще се почувства недостиг на

питейна вода. В природата годна вода за пиене е около 0,3% от общото количество.

За да се ползва водата за различни цели , тя трябва да се пречисти и преработи до състояние годна за употреба със своите специфични изисквания.

В природата водата се пречиства чрез изпаряване , както се издига в облаците там се охлажда и във вид на дъжд пада на Земята.

Има различни методи на пречистване на водата. Един от тях е дестилация чрез изпаряване.

Дестилацията е процес разделящ течността от примесите в нея. Пречистената течност се нарича дестилат. Електропроводимостта на дестилираната вода е близка до нула, а нейната киселинност е неутрална или pH=7.

Дестилирана вода чрез обикновена дестилация без налягане , това е изпаряване на водата във вид на пара и охлаждането и до течно състояние.

Получаване на дестилирана вода при ниско налягане (вакуумна). Водата се изпарява при понижено налягане по лесно. Апаратурата за този вид дестилация е значително по-сложна от обикновената дестилация на водата. 

Добиване на дестилирана вода при повишено налягане. При този метод се затруднява излизане на парата и тя повишава налягането. Дестилатора е с повишени критерии за сигурност.

Съществуват още термо компресорна дестилация, многостепенна флаш дестилация но те намират по-малко приложение в практиката.

               Дестилираната вода се полазва за галванични вани, при производство и поддържане на  акумулатори, фотография  получаване на чисти разтвори, за  химични анализи, при производството на лекарства , в шивашката промишленост за  парни ютии, в аквариумите да се задържи повече време без да се появят водорасли, при разреждане спиртни напитки без да повлияе на цвета и вкуса на питието, в медицината , козметиката за измиване на косата , за  варене на бира , за производство на консерви за  почистване на дрехи.

Използването на дестилирана вода в тези сфери носи редица ползи.

               Много добър лечителен ефект около 25% по-добре е запарките от билки, чайове да са с дестилирана вода тъй като тя е без примеси и утайки.

               Когато се ползва за пиене веднъж месечно дестилираната вода ‚“промива“ чрез  кръвта всички органи и ненужните вещества се изхвърлят от организма. Добре е при нужда да се консултирате със специалист.

               Лечителя Петър Димков живял здрав и бодър до 95 годишна възраст препоръчва пиенето на дестилирана вода всеки ден сутрин по малко.

               Какво се предлага в търговската мрежа?

 Де йонизирана и дестилирана вода в различни опаковки. 1, 5, 10 литра.

Среща се де йонизирана вода да се предлага за акумулатори, това е вредно за тях. При производството им се ползва чиста дестилирана вода и такива са указанията за експлоатация.

               Цената на дестилираната вода варира от 1.20 до .1.50 лв. за литър. В по-големите разфасовки цената е значително по-добра.  

               Дестилацията на вода чрез изпаряване се извършва с дестилатори в които водата се изпарява и веднага се втечнява след охлаждане. При изпаряване на водата тя  повишава обема си около 500-1500 пъти . Дестилаторите за вода  трябва да са надеждно обезопасени.Те могат да се разделят според производителността  на малки до 0,3 литра на час , средни до 1 литър на час и промишлени над 3 литра на час. Според материалите могат да бъдат от стъкло(малките и лабораторни) и метал обикновено неръждаема стомана.