ЕВТИН ТОК за ТРИДЕСЕТ ГОДИНИ И САМ СИ ГО ПРОИЗВЕЖДАШ

Загряване на вода  и отопление за битови и промишлени нужди се извършва с различни суровини, като въглища , дърва ,  течни горива и природен газ. В последно време се ползват и пелети от различен произход. При тях е нужна суровина всеки ден и почистване на отпадъците от горенето. С тези горива се замърсява и  околната среда.

Топла вода  може да се добива и от соларните системи за загряване на вода ,където  суровината е слънцето.

Тук обаче липсва  електрическа енергия за захранване на всички домакински уреди , осветление и промишлени машини.

Можем ли да си представим един ден без електричество? Това би спряло напълно много процеси и времето без ток ще бъде загубено време.

 За всеки е ясно ,че слънцето е неизчерпаем източник на енергия. Учените са доказали ,че след един милиард години неговата енергия малко ще намалее. До тогава с удоволствие ще го ползваме безплатно.

  За радост на всички  в България има около 270  слънчеви  дни  годишно. Всеки може да ползва това природно богатство с лекота всеки ден и то  безплатно.

Като се замисли човек , след като имаме това природно богатство слънцето, може ли всеки да го ползва.? Отговорът е категорично ДА!

Соларните фотоволтаичните системи  за ток  от светлината работят всеки ден без почивка и най-важното- суровината е в изобилие и е подарък.

Докато преди десетина години производството на ток от слънцето беше нещо което ще се случва в светлото  бъдеще , то сега това е  настояща реалност.

Бумът на фотоволтаичните системи беше през периода 2010-2012 година, но те в основната си част те бяха  за продажба към електроразпределителните дружества. Изграждат се и   продължават да се изграждат автономни системи-там където липсва ток извън населените места. За тях е нужно  да има  и акумулатори за нощната консумация , които периодично трябва да се подменят.

Голямата консумация на електричество е през деня, а светлината и слънцето тогава са в изобилие.

 През последните  години се наблюдава ново раздвижване на централите за собствена консумация , тъй наречените хибридни автономни системи за собствена консумация. Новото при тях е , че не са необходими акумулатори и те работят в синхрон с мрежата. При тях се ползва първо тока от фотоволтаичните панели и само колкото не достигне се ползва от външната мрежа. През нощта , когато консумацията от ток значително намалява  се ползва,  по-евтината нощната тарифа.

  

 На снимка: Хибридна фотоволтаична централа в Бургас, кв. Долно Езерово 10 KWp за собствена консумация.

 Към тези системи има поставен умен диспечер, който играе ролята на разпределител , тъй нареченият смарт метър. Неговата задача е да разпределя изцяло енергията от  фотоволтаичните панели към консуматорите и само колкото не му достига да взема от мрежата. В светлата част от деня, ако системата произвежда повече енергия от консумацията ,то тогава той ограничава връщането на ток към мрежата . Системата може да се наблюдава , настройва и контролира по интернет  в реално време от компютъра или от телефона. Тези системи са надеждни  и доказали се във времето. И тук както при всички уреди и съоръжения има периодична  поддръжка един два пъти  в годината , но тя е незначителна.

Фотоволтаичните системи могат да се планират и поставят още при строежа на сградата ,  а също така могат и допълнително да се изграждат с лекота. Това може да се случи както върху постройките така и на свободните площи в различни варианти.

Наистина  първоначално и тук  се влагат средства , както при всяка покупка. Разликата обаче е ,че това е еднократна  покупка, а  ползваш 25-30 години безплатно. Инвестицията започва да се изплаща от първата минута  и след 4- 5-7 години  се самоизкупува. Времето зависи от вложените средства и плътното използване на произведената енергия .

Обикновено всички суровини , стоки и услуги постоянно растат. Към момента в Европейския съюз и региона, българите плащат най-евтин ток. Въпросът е до кога? За всеки закупен киловат час ние плащаме около 50% такси. Ако сами си произвеждаме ток тези такси ще липсват за произведената от нас енергия.

Статистиката показва ,че в период от петнадесет години  тока поскъпва и тази тенденция се запазва.

Построявайки си система за ток ти инвестираш в своето настояще и бъдеще.

Купуваш си спокойствие за следващите тридесет години  и ползваш природното богатство -светлината от слънцето безплатно всеки ден.

Автор: Иван Грънчев