Автономна фотоволтаична система за ток с инсталирана мощност 5250Wp. с. Малък Манастир

Автономна фотоволтаична система за ток с инсталирана мощност 5250Wp.

Централата се използва за захранване на монофазна сондажна помпа за изпомпване на вода 1500W,

захранване на осветление, камери, телевизор, рутер и хладилник на парцел до който няма ТОК.

Системата може да работи и посредством агрегат при нужда.

Фотоволтайчната система е захранена от 21бр. соларни слънчеви панели за ток свързани в 7 стринга по 3панела.

Всички те зареждат акумулаторен блок от 4батерий за соларни системи с капацитет от 200AH 48V към който има свързан балансьор за изравняване на напреженията.

Инверторът е с изходна мощност 5000VA  който позволява и съвместна работа с агрегат.

Системата има и добавено устройство за онлайн мониторинг на производството и моментната консумация.