Автономна фотоволтаична система за ток с инсталирана мощност 2340Wp. с. Плазовец

Автономна фотоволтаична система за ток с инсталирана мощност 2340Wp.

Централата се използва за захранване на къща осветление, камери, телевизор, рутер, хладилник, и др на парцел до който няма ТОК.

Системата може да работи и посредством агрегат при нужда.

Фотоволтайчната система е захранена от 9бр. соларни слънчеви панели за ток свързани в 3 стринга по 3панела.

Всички те зареждат акумулаторен блок от 4батерий за соларни системи с капацитет от 200AH 48V към който има свързан балансьор за изравняване на напреженията.

Инверторът е с изходна мощност 5000VA  който позволява и съвместна работа с агрегат.