Хибридна фотоволтаична система за ток с инсталирана мощност 4680Wp. яз. Вълчаново

Хибридна фотоволтаична система за ток с инсталирана мощност 4680Wp.

Централата се използва за захранване на обитаеми къщи покрай язовира.

Захранване се осветление, камери, телевизори, хладилници и други.

От скоро има прекаран ток и нашата система е свързана като допълнителен източник.

Приоритет е тока от соларната система и само недостига се допълва от мрежата.

Фотоволтайчната система е захранена от 18бр. соларни слънчеви панели за ток свързани в 6 стринга по 3панела.

Всички те зареждат акумулаторен блок от 4батерий за соларни системи с капацитет от 200AH 48V към който има свързан балансьор за изравняване на напреженията.

Инверторът е с изходна мощност 5000VA  който позволява и съвместна с външна мрежа..