Хибридна фотоволтаична система за ток с инсталирана мощност 4950Wp. с. Стефан Караджово

Хибридна фотоволтаична система за ток с инсталирана мощност 4950Wp.

Централата се използва за захранване на и отопление на 5бр оранжерии.

Захранва се осветление, камери, телевизор, хладилник, циркулационни помпи, сондажни помпи и др..

В случай на недостатъчно слънцегреене, към системата се добавя агредат.

Фотоволтайчната система е захранена от 18бр. соларни слънчеви панели за ток свързани в 2 стринга по 9панела.

Всички те зареждат акумулаторен блок от 8батерий за соларни системи с капацитет от 400AH 48V към който има свързан балансьор за изравняване на напреженията.

Инверторът е с изходна мощност 5000VA  който позволява и съвместна с агрегат.