Мрежова фотоволтаична система 10 400Wp за собствени нужди гр. Несебър

Мрежова фотоволтаична система за ток захранвана от бр.38 слънчеви фотоволтаични соларни панели за ток с обща мощност 10,4kWp. свързана към мрежата за собствена консумация.

Системата захранва нуждите на авто сервиз, авто мивка, офис на еконт и заведение за бързо хранене.

Панелите са монтирани върху равен бетонен покрив, ориентирани на юг.

Фотоволтаичните соларни панели са свързани в 3 стринга , 2 от тях по 20 бр и един 18 бр.

Инвертора е 1х10kW  мрежов инвертор.

Системата е добавена към вече съществуваща такава с мрежов инвертор Fronius Symo 6kW с инсталирана мощност 8kW.

Общата мощност на централата след надграждането е 18.4kWp.

Централата има устройство което следи моментната консумация и според нея контролира производството на инвертора,

като по този начин не връща енергия обратно в мрежата.

Системата има и постоянен онлайн мониторинг който съхранява данни с производството на централата и консумацията на целия обект.