Мрежова фотоволтаична система 20.6kWp за собствени нужди гр. Лозенец

Мрежова фотоволтаична система за ток захранвана от 80бр. слънчеви фотоволтаични соларни панели за ток с обща мощност ~20.6kWp. свързана към мрежата за собствена консумация.

Системата помага със закранването на къщи за гости като използва тока от слънцето и захранва директно консуматорите БЕЗ АКУМУЛАТОРИ.

Свързани са в 4 стринга по 20 панела всеки. 

Инвертора е 1х17.5kW  като към него има свързани 4 стринга.

Централата има устройство което следи моментната консумация и според нея контролира производството на инверторите,

като по този начин не връща енергия обратно в мрежата.

Системата има и постоянен онлайн мониторинг който съхранява данни с производството на централата и консумацията на целия обект.