Мрежови соларни системи за ток от слънцето

 


Мрежовите соларни системи намират приложение за обекти, който имат налична външна (AC) мрежа,  като подават произведената електроенергия директно в мрежата.Не им е необходима акумулаторна батерия,  за да работят ефективно, което ги прави  достъпни . Тези системи намират широко приложение за захранване на жилищни сгради, офиси, предприятия, кланници, производства и др. Най - предпочитани към момента са системите за собствено потребление, където тока от соларните панели се използва директно от консуматорите в обекта. Когато производството от фотоволтаиците не достига, за  да ги захрани изцяло, автоматично се добавя недостига на енергия от външната мрежа. В случай че производството на енергия е повече от колкото е необходимо, инвертора посредством умен електромер ограничава производството с цел, не връща  ток обратно в мрежата.

Мрежовите системи могат да бъдат използвани също и за продажба на електроенергия. Сключва се  договор за изкупуване с ЕРП (отнема от 3 до 6 месеца). Изкупуването на ток от централи до 30 kW е на преференциални цени.

Оборудването на една такава система включва:

  1. Фотоволтаични солани панели
  2. Мрежов инвертор
  3. Устройство за мониторинг и контрол (умен електромер)
  4. Конструкция за закрепване на соларните панели
  5. Окабеляване на системата
  6. Ел. табла със защити DC/AC