Соларна система за ток с. Пънчево, област Бургас

Фотоволтаична соларна слънчева система, захранвана от 29 броя слънчеви фотоволтаични соларни панели с обща мощност от 5 kW за производство на ток от слънцето.

Двуосова соларна фотоволтаична слънчева система за производство на ток от слънцето, следяща слънчевата радиация с обща мощност на фотоволтаиците (слънчеви панели) 4 930Wp. Соларната система е изградена от 29броя монокристални 170Wp соларни фотоволтаични панели (слънчеви панели за ток) със соларен инвертор SunnyBoy 5000MS. СФотоволтаичната соларна система е изградена през май 2009 г.