ДОКУМЕНТИ ЗА ОБЩИНАТА ЗА ФЕЦ

За поставяне на фотоволтаична система за ток

в границите на населеното място и УПИ( урегулиран поземлен имот)

ПРОЧЕТИ ПОДРОБНО  И СПАЗВАЙ УКАЗАНИЯТА НА ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ!!

 1.   Общи Указания :Отива се в съответната община при главния  архитект и си водите  записки , като студент първи семестър- Какви точни документи се изисква по Чл.147, т.14.( отнася се за централи до 1000 кWp-2020 год, условия предварителни- УПИ и в границите на населеното място) . Това е специалиста, който ще дава съгласие и ще разписва документа за поставяне( пускане в експлоатация) и  изпълнявате точно. Може да Ви връща , колкото си иска пъти докато направите това което  той иска. Понякога се получават различни искания при различните архитекти.
 2. Документи:
  1. Скица оригинал с валидност.
  2. Документ за собственост
  3. Удостоверение за въвеждане в експлоатация на сградата, ако се поставя на сграда, склад ,пристройка-узаконени!
  4. Становище от ЕРП-електроразпределително дружество за начина на присъединяване на ФеЦ към електроразпределителната мрежа, където точно е описано какви са изискванията и се спазват точно ,като на изпит пред КАТ( в противен случай те връщат до безкрай пъти с любезно писмо на 29-я ден. Дават ти един месец срок да направиш това , което искат  ако не се изпълни в срок  ти спират процедурата и после отново. Такса около 100 лв-2020 година.
  5. Ел проект заверен от електро разпределителното дружество изработен от правоспособен проектант( В закона пише становище от електро инженер, но дружествата си искат подробен инвестиционен проект с всички части).Такса около 80 лв.-2020 год.
  6. Становище на конструктор проектант заверен( че конструкцията на  сграда или земя ще издържи Фотоволтаичната централа за ток свързана към мрежата .
  7. Ако има съсобственици на УПИ- имота се изисква протокол от общо събрание на най-малко 50% + 1 от общия брой , подписан и от домоуправителя.
  8. Някой архитекти изискват и разрешение от РИОСВ-дори да е в границите на населено място за поставяне на ФеЦ.
   1. Ходи се на място и се изисква бланка и се спазва всичко.
  9. След всички изправни документи от общината поставят съобщение и уведомяват всички собственици за инвестиционното намерение и след 14 дни( по закон) ти издават така желаното РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ за Фотоволтаичната централа за ток по Чл.147, т.14.
  10. Имаш право да започнеш строеж-поставяне на така желаната Фотоволтаична система за ток. По закон ако нямаш разрешение , може да наредят да се събори ако сте я построили.
  11. Следват още процедури от ЕРП и като вдигнете шалтера може да се зарадвате ако са Ви останали сили. Вече може да  полеете фотоволтаичната централа за ток в тесен или широк кръг! Честито!

Матереалите са предоставени за всеобщо благо от Енергия БГ Бургас.