Соларен инвертор Fronius Symo 6.0-3M


3114.00 лв с ДДС.

Наличност: Заявка

Срок за доставка: 8 - 15 дни

Fronius е идеалният трифазен соларен инвертор. Благодарение на високото системно напрежение, широкия диапазон на входното напрежение и MPPT тракера, се гарантира максимална гъвкавост при проектирането на фотоволтаичните системи. 

Описание :
Трифазният инвертор Fronius Symo преобразува постоянния ток, генериран от соларните модули в променлив ток. Това променлив ток се подава в дома ви или в обществената енергийна мрежа и се синхронизира с напрежението, което се използва там.

Инверторът е проектиран специално за използване във фотоволтаични системи, свързани към мрежата. Той не може да генерира електроенергия, ако няма захранване от мрежата.

Конструкцията и начина на работа инвертора осигуряват максимална степен на безопасност по време на монтажа и експлоатацията.

Инверторът автоматично наблюдава обществената мрежа. При отклонение от стандартното мрежово напрежение инверторът спира да работи. Мониторингът  на мрежата се извършва чрез мониторинг на напрежението, честотата и други параметри.

Инверторът е напълно автоматичен. В момента, в който след изгрева на слънцето соларните модули произвеждат достатъчно количество енергия, инверторът стартира наблюдението на мрежата. При достатъчна слънчева радиация, инверторът преобразува постъпващият от соларните панели прав ток и го трансформира в променлив ток, с който захранва включените електроуреди.

Соларният инвертор работи по начин, който гарантира, че ще бъде извлечена възможно най-голямата мощност от фотоволтаиците. Когато произведената соларна енергия не е достатъчна за да захрани всички включени електроуреди, инверторът автоматично си набавя липсващата електроенергия от мрежата. В случаите, когато произведената соларна енергия е повече, отколкото необходимата моментна консумация, инверторът започва автоматично да връща излишната енергия в мрежата. Ако това не е желателно, към инвертора може да се свърже устройство за мониторинг и нeвръщане в мрежата SmartMeter, който предотвратява подаването на излишната електроенергия в обществената мрежа

Когато температурата на устройството стане твърде висока, то автоматично ограничава актуалната изходна мощност. Причини за твърде високата температура може да бъдат високата външна температура или недостатъчно охлаждане на инвертора (като напр. при монтаж в затворено пространство (шкаф) без достатъчна възможност за охлаждане)

Сфери на приложение:
- За намаляване сметките за електроенергия в:
   • офиси
   • обществени сгради
   • производствени предприятия

- За продажба на електроенергия на преференциални цени към електроразпределителните дружества.

Технически данни на инвертора:

Инвертор Symo 6.0 Данни

Входящи данни

Инвертор Fronius Symo 6.0-3-M
Makc.входящ ток (Idc max 1 / Idc max 2) 16.0 A / 16.0 A
 Максимален ток на късо съединение на фотоволтаиците (MPP1/MPP2) 24.0 A / 24.0 A
 Мин. входящ волтаж (Udc min)  150 V 
 Мин. волтаж, при който инверторът може да връща енергия в   мрежата (Udc start) 200 V
 Номинален входящ волтаж (Udc,r) 595 V
 Макс. входящ волтаж (Udc max)  1,000 V  
 MPP обхват на волтажа (Umpp min – Umpp max) 195 - 800 V
 Брой MPP-тракери  2 бр.  
 DC конектори PV 2+2 бр.  
 Максимална фотоволтаична мощност  (Pdc max) 12.0 kWpeak

Инвертор изходящи данни

 Номинален изход АС (Pac,r) 6.000 W
 Макс. Изходна мощност 6.000 VA
 Макс. Ток изход (Iac nom) 8.7 A
 Връзка с външната мрежа (обхват на волтажа) 3~NPE 400 V / 230 V or 3~NPE 380 V / 220 V (+20 % / -30 %)
 Честота  50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)  
 THDI  < 3 %  
 Фактор на мощността (cos φac,r)  0.85 - 1 ind. / cap.  

 Инвертор основни данни   

 Размери  645 x 431 x 204 mm  
 Тегло

19.9 kg

 Защита  IP 65  
 Клас на защита  1  
 Високоволтова категория (DC / AC) 1)  2 / 3  
 Консумация през нощта < 1W 
 Охлаждане Регулирано охлаждане
 Място на монтаж  На открито или закрито (според инструкциите) 
 Вид на инвертора Безтрансформаторен
 Работна температура -25 - +60 °C
 Влажност        0 - 100 %  
 Максимална надморска височина на инсталация 2,000 m / 3,400 m (unrestricted / restricted voltage range)
 DC PV - Свързване 4x DC+ и 4x DC- - Терминали 2,5 - 16 mm² 2)
 АС - Свързване  5 Терминала 2,5 - 16 mm² 2)
 Сертификати и стандарти ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-21, NRS 097

 Инвертор ефективност   (КПД)

 Макс. КПД (фотоволтаици - мрежа) 98.0 %
 Ефективност според изискванията на ЕС 97.5 %
 η при 5 % Pac,r 3) 87.8 / 92.6 / 87.8 %
 η при 10 % Pac,r 3) 91.3 / 95.6 / 93.0 %
 η при 20 % Pac,r 3) 94.1 / 97.1 / 95.9 %
 η при 25 % Pac,r 3) 94.7 / 97.5 / 96.5 %
 η при 30 % Pac,r 3) 95.1 / 97.7 / 96.8 %
 η при 50 % Pac,r 3) 95.7 / 98.0 / 97.5 %
 η при 75 % Pac,r 3) 95.7 / 98.0 / 97.6 %
 η at 100 % Pac,r 3) 95.7 / 97.9 / 97.6 %
 КПД на MPP адаптивността: > 99.9 %

ИНВЕРТОР ЗАЩИТНИ УСТРОЙСТВА

 Измерване на DC  изолацията Да
 Поведение при претоварване Промяна на работната точка. Ограничаване на мощността
 DC - прекъсвач Да
 Защита против обратно свързване Да

ИНВЕРТОР ИНТЕРФЕЙСИ

 
 WLAN / Ethernet LAN Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) 
 6 входа и  4 дигитални вход/изхода Interface to ripple control receiver 
 USB(вход тип А) 4) Сваляне на данни, ъпдейт на инвертора чрез флашка
 2x RS422 (RJ45 входа)4) Fronius Solar Net 
 Сигнален изход4) Energy management (изход реле) 
 Datalogger and Webserver Да
 Допълнителен вход 4) Връзка към S0-Meter  / Оценка на високоволтовата защита
 RS485  Modbus RTU SunSpec or meter connection