Соларен контролер Blue Solar PWM Light 12/24- 5A

55.00 лв с ДДС.

Наличност: На склад

Соларен контролер 12/24V, 5A за зареждане на акумулатори от фотоволтаични слънчеви соларни панели. 

Соларният контролер превключва на плаващ заряд два часа след като е достигнат абсорбционен волтаж.

След спадане волтажа на акумулаторите под 13V стартира нов заряден цикъл.

 

Енергия БГ Бургас ЕООД

Инструкция за монтаж и експлоатация на соларен контролер

BlueSolar PWM Light

  ВАЖНО!

 • Винаги включвай  при монтаж първо акумулатора/и/ , за да може соларният контролер да разпознае волтажа на системата 12/24 V,DC
 • Винаги изключвай при демонтаж последно акумулатора
 • Използвайте 12- волтов соларен панел за 12 волтова система за акумулатори
 • Използвайте 24 -волтов соларен панел за 24 волтова система от акумулатори

1.Инструкция за безопасност

 • Препоръчително е тази инструкция да се прочете внимателно преди продукта да се пусне в експлоатация.
 • Този продукт е тестван и проектиран съгласно международните стандарти.
 • Да се използва само по предназначение
 • Монтажа да се осъществи на места където температурата не се покачва повече от 45-50  C (Градуса по целзий).
 • Никога не го ползвайте във влажна среда ,тъй като има клас на защита  IP 20 и влагата ще повреди контролера.
 • Не ползвайте на места където е възможна експлозия и в среда, където има лесно запалими вещества.
 • Обърнете се към инструкциите за акумулаторите за да се подсигурите , че те са подходящи за вашия случай. Трябва да спазвате инструкцията за безопасност на производителите на акумулаторите.
 • Свързването трябва да се осъществява съгласно схемата.
 • Не свързвайте мощности надвишаващи мощността на контролера
 • Ремонта само в оторизиран сервиз за да важи гаранцията.

2. Характеристики

 • Три режима на заряд: Ускорен заряд, Допълващ заряд, Поддържащ заряд.
 • Товара се изключва при ниско напрежение на акумулатора.
 • Изхода е защитен от претоварване и късо съединение.
 • Защита от обратно включване на фотоволтаичния модул и на акумулатора.

3.Инсталация и работа

 • ВАЖНО! Винаги включвай първо акумулатора, за да може контролера да разпознае волтажа на фотоволтаичната системата(12/24 В)

Дисплея ще покаже“12“ ако контролера разпознае12V-ов акумулатор,или „24“ ако соларният контролер разпознае 24 V-ов акумулатор.

ЛЕД-индикатори:

Зелен Лед:

-Не свети-липсва слънчева светлина или тя е недостатъчна;

-Бързо мига-ускорен заряд;

-Свети-допълващ заряд;

-Бавно бига-поддържащзаряд.

ЛЕД:

-Зелен-акумулаторът е напълно зареден(>13,4V)

-Оранжев-акумулаторът е в добро състояние(12,4-13,4V)

-Червен-акумулаторът е изтощен(11,2-12,4V)

-Мига червено-акумулаторът е напълно разреден(<11,2V)

(долен праг на изключване : 11,2V)

ЛЕД:

-Свети-товарният изход е включен;

-Не свети-товарният изход е изключен;

-Бавно мига-претоварване;

-Бързо мига-късо съединение.

4. Настройки на товарния изход

0 Товарният изход е постоянно изкл. 9 Товарният изход се включва за 9 час след залез
1 Товарният изход се включва за 1 час след залез 10 Товарният изход се включва за 10 час след залез
2 Товарният изход се включва за 2 час след залез 11 Товарният изход се включва за 11 час след залез
3 Товарният изход се включва за 3 час след залез 12 Товарният изход се включва за 12 час след залез
4 Товарният изход се включва за 4 час след залез 13 Товарният изход се включва за 13 час след залез
5 Товарният изход се включва за 5 час след залез H Ръчен контрол на товара
6 Товарният изход се включва за 6 час след залез C Товарният изход контролиран само от волтажа на акумулаторите.
7 Товарният изход се включва за 7 час след залез L

Режим "От сдрачаване до съмване"

8 Товарният изход се включва за 8 час след залез d Режим "Dedug" 

5. Описание на настройките

-Товарният изход е постоянно изключен(устройството само зарежда).

1-13 -Контрол на осветлението:

Товарният изход автоматично се включва след залез(волтаж на фотоволтаиците под 8 V) и вграденият таймер започва отброяване.

Когато таймерът достигне зададеното време, или се достигне долния лимит на волтажа, товарният изход ще се изкл.

H -Ръчно: 

Товарният изход може да се включва/изключва ръчно, чрез бутон(изключването при нисък волтаж остава активно) 

С -Товарният изход контролиран само от волтажа на акумулаторите.

Товарният изход се включва и изключва само на база волтажа на акумулаторите - вижте раздел 3.

L -Режим "От сдрачаване до съмване" 

Забавяне при включване: (волтаж на фотоволтаиците под 8 волта) : 10сек.

Забавяне при изключване: (волтаж на фотоволтаиците над 8 волта) : 1 мин.

d -Режим "Dedug"

Същият като режим L, но без забавяне от 10сек./1 мин.

Технически данни PWM Light 12/24-5 PWM Light 12/24-10 PWM Light 12/24-20 PWM Light 12/24-30
Волтаж на акумулаторите 12/24V с автоматична настройка 
Номинален ток 10А 20А 30А
Соларен панел 36 клетки за 12V/72 клетки за 24V
Авт. изкл. на товара при нисък волтаж ДА
Максимален волтаж на соларите 28V за 12V система/55V за 24V система
Собствена коннсумация  <10mA
Защита от претоварване Изкл. след 60сек. при 130% товар
Изкл. след 5сек. при 160% товар
Изкл. незабавно при късо съединение
Заземяване По плюс
Работна температура  -20 до 50С(при пълно натоварване)
Влажност  макс. 95%(без конденз)
Настройки
Заряден волтаж в режим "допълващо зареждане" 14,2V/28.4V
Заряден волтаж в режим "поддържащо зареждане" 13.8V/27.6V
Изключване на товара 11,2V/22.4V
Включване на товара 12.6/25.2V(ръчно)
13,1V/26.2V(автономатично)
Допълнителни
Клас защита IP 20
Терминали мм2 5mm2
Tегло 0,15кг.
Размери(вис./шир./дъл.) 70 х 133 х 33,5 мм
Монтаж На закрито, на вертикална стена
Стандарти
  IEC 62109-1
EMC EN61000-6-1,EN61000-6-3,ISO 7637-2