Соларен контролер BlueSolar MPPT 150/35


670.00 лв с ДДС.

Ултрабърз соларен контролер 12/24/48V, 35A за зареждане на акумулатори от фотоволтаични слънчеви соларни панели. Заряден ток до 35 А и PV- волтаж до 150 V.
Контролерът зарежда акумулатори с нисък номинален волтаж с висок волтаж от фотоволтаиците, като автоматично се настройва на 12, 24 или 48 V номинален волтаж на акумулаторите.

Характеристики на соларния контролер:  

 • Работи с 12/24/48 V системи
 • Максимален ток 35 А
 • Максимално напрежение 150 V
 • Максимална фотоволтаична мощност за 12 волтова система = 500 W
 • Максимална фотоволтаична мощност за 24 волтова система = 1000 W
 • Максимална фотоволтаична мощност за 48 волтова система = 2000 W
 • MPPT : + до 30% повече добив в облачно време.
 • Грижи се за акумулаторите
 • КПД - 98%

MPPT или Тракер за следене на максимална мощност, представлява електронен DC - DC конвертор, който оптимизира Високото напрежение на соларният панел, до такова необходимо за оптимално зареждане на батериите.

Контролери снабдени с такава технология, произвеждат с около 30% повече от колкото обикновените PWM. 

Контролерите Victron - са снабдени с 2 входа и един изход. 

Вход - за фотовлтаици и акумулатори

Изход - за Товар 12/24/48V.

Заряден ток до 35 А и PV- волтаж до 150 V
Контролерът зарежда акумулатори с нисък номинален волтаж с висок волтаж от фотоволтаиците, като автоматично се настройва на 12, 24 или 48 V номинален волтаж на акумулаторите .

Ултрабърз МРРТ контролер
В случай на облачен ден, когато интензитетът на светлината се променя постоянно, този контролер ще подобри енергийния добив до 30%, в сравнение с PWM- контролерите и до 10% в сравнение с бавните МРРТ контролери.

Намиране на точката на максимално производство в случай на частично засенчване
В случай на частично засенчване, контролерът намира няколко МРР-точки и превключва на най-ефективната от тях, за разлика от конвенционалните МРР- контролери, които намират една точка и работят в нея с часове, а тя може да не е най-оптималната.

Изключително високо КПД
Без вентилатори. Максималното КПД достига 98%.
Капсулована електронна част.

Гъвкав заряден алгoритъм
Oсем предварително зададени програми, избираеми с пакетен ключ.

Разширена електронна защита
Защита от прегряване и ограничаване на мощността при висока температура.
Защита от късо съединение и обратно включване на фотоволтаиците.
Защита от обратен ток към фотоволтаиците.

Вграден температурен сензор
Компенсиране на заряда в зависимост от околната температура.

Живот на акумулаторите: интелигентно управление на батериите
Когато соларният контролер не е в състояние да зареди акумулаторите до пълния им капацитет в рамките на един ден, резултатът често е, че батериите работят в режим между “частично заредени” и “напълно разредени”. Този режим на работа ще повреди оловно-киселинните акумулатори много бързо. Алгоритъмът за удължаване живота на акумулаторите наблюдава състоянието им на заряд и при необходимост ще увеличава с малки стъпки ден по ден нивото на изключване на товара докато добитата слънчева енергия е достатъчна да презареди батериите почти на 100%. Оттук нататък нивото на изключване на товара се модулира така, че веднъж седмично да се достигне абсорбционния волтаж.
Контролерът може да бъде настроен да изключва товара при фиксиран волтаж.
Изходът за товара е защитен от късо съединение и може да захранва капацитивни товари като инвертори.

Три режима на зареждане
Контролерът е конфигуриран за тристепенен процес на зареждане: Ускорен – Допълващ – Поддържащ

Ускорено зареждане
В този режим контролерът подава възможно най-много ток, за да зареди акумулаторните батерии за максимално кратко време.

Допълващо зареждане
Когато напрежението на батерията достигне настройките за режим "допълващо зареждане", контролерът превключва на режим на постоянно напрежение. Когато се появи дори и незначителен разряд, времето за "допълващо зареждане" се поддържа кратко, за да се предотврати презареждането на батерията. След дълбок разряд, времето за "допълващо зареждане" се увеличава автоматично, за да се осигури пълно презареждане на батериите. Освен това, процесът на "допълващо зареждане" завършва, когато зарядният ток намалее до по-малко от 2А.

Поддържащо зареждане
В този режим намалено количество ток се подава към акумулаторите, за да поддържа техния пълен заряд.

ИНСТАЛАЦИЯ

 • Монтирайте вертикално върху незапалима повърхност, със захранващите терминали гледащи надолу
 • Монтирайте в близост до акумулаторните батерии, но никога непосредствено над тях (за да се предотвратят поражения в резултат на отделяне на газове от акумулаторите)
 • Използвайте кабели със сечение 10мм2. Да не се надхвърля дължина на кабелите повече от 5 м (ако кабелите до фотоволтаичните панели трябва бъдат по-дълги от 5 м, използвайте кабели с по-голямо сечение или инсталирайте разпределителна кутия до контролера и свържете с къс 10мм2 кабел към контролера)
 • Заземяване: ако е необходимо заземяване, използвайте само една заземителна точка. Никога не заземявайте и двете – минуса на соларния стринг и минусът на акумулаторите


КОНФИГУРАЦИЯ НА ФОТОВОЛТАИЦИТЕ
Контролерът ще работи единствено ако фотоволтаичното напрежение надхвърля напрежението на акумулаторите (Vbat).

 • PV напрежението трябва да надвишава Vbat + 5V, за да може контролерът да започне на работи. В този случай минималното PV напрежение трябва да бъде Vbat + 1V
 • Максимално напрежение в отворена верига: 150V

Контролерът може да се използва за всякаква PV конфигурация, която отговаря на горните условия

Пример:
24V акумулатор и моно- или поликристални панели

 • Минимален брой клетки, свързани последователно: 72 (2x12V панел последователно или 1x24V панел)
 • Препоръчителен брой клетки за максимална ефективност на контролера: 144 клетки (4x12V или 2x24V панела последователно)
 • Максимално: 216 клетки (6x12V или 3x24V панела последователно)

48V акумулатор и моно- или поликристални панели

 • Минимален брой клетки, свързани последователно: 144 клетки (4x12V или 2x24V панела последователно)
 • Максимално: 216 клетки


КОНФИГУРАЦИЯ НА КОНТРОЛЕРА

Напълно програмируем заряден алгоритъм и осем препрограмирани зарядни алгоритъма, които могат да бъдат избрани посредством въртящ се ключ.

Поз.

Волтаж в режим

„допълващ заряд“

Волтаж в режим

„поддържащ заряд“

0

28,2 V

27,6 V

1

28,6 V

27,6 V

2

28,8 V

27,6 V

3

29,4 V

27,6 V

4

29,8 V

27,6 V

5

30,2 V

27,6 V

6

30,6 V

27,6 V

7

28,4 V

27 V


LED СВЕТЛИНИ

Зелена LED светлина: режим "ускорено зареждане"
Включена: акумулаторите се намират в режим "ускорено зареждане"
Мигаща: индикация за една или повече от следните грешки:
- температурата на контролера е твърде висока
- презареждане
- пренапрежение

Забележка: Зелената LED светлина ще мига на всеки 3 секунди, когато системата е включена, не е налична достатъчна мощност за стартиране на зарядния процес

Жълта LED светлина: режим "допълващо зареждане"
Включена: акумулаторите се намират в режим "допълващо зареждане"
Мигаща: индикация за една или повече от следните грешки:
- пренапрежение
- вътрешна грешка (напр. загуба на калибрирационни данни и/или данни за настройка, проблем с токовия сензор)

Синя LED светлина: режим "поддържащо зареждане"
Включена: акумулаторите се намират в режим "поддържащо зареждане"
Мигаща: индикация за една или повече от следните грешки:
- презареждане
- вътрешна грешка (напр. загуба на калибрирационни данни и/или данни за настройка, проблем с токовия сензор)
 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СВЪРЗВАНЕ НА КАБЕЛИТЕ

Първо: свържете акумулаторите (това ще позволи на контролера да разпознае волтажа на системата)

Второ: свържете соларните стрингове (когато са свързани с обратен поляритет, контролерът ще се загрее, но няма да зарежда акумулаторните батерии)

Системата е готова за работа
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРИТЕ
Контролерът стартира нов цикъл на зареждане всяка сутрин, когато слънцето започне да грее. Максималната продължителност на периода на зареждане се определя от напрежението на акумулаторната батерия измерено точно преди соларният контролер да се включи сутринта

Волатаж на акумулатора Vb (при старт)

Максимално време за зареждане

Vb < 23,8V

6h

23,8V < Vb < 24,4V

4h

24,4V < Vb < 25,2V

2h

Vb > 25,2V

1h

(разделете волтажа на 2 за 12V система)

Ако процесът на допълващо зареждане се прекъсне поради заоблачаване или от включен товар, зареждането ще продължи когато се достигне съответното допълващото напрежение по-късно през деня, докато процесът на допълващо зареждане приключи.

Процесът на допълващо зареждане приключва също когато изходният ток на соларния контролер падне под 2А, не поради недостатъчен ток от соларните панели, а защото акумулаторните батерии са напълно заредени.

Алгоритъмът предпазва презареждането на батериите в резултат на всекидневно допълващо зареждане, когато системата работи без товар или с малък товар.


ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем

Възможна причина

Решение

Не се извършва процес на зареждане

Неправилно свързване на соларните панели

Свържете правилно соларните панели

Неправилно свързване на акумулаторните батерии

Несменяемият предпазител е изгорял. Да се върне за поправка на производителя

Акумулаторите не са заредени напълно

Лоши акумулаторни връзки

Проверете акумулаторни връзки

Загубите от кабела са твърде големи

Използвайте кабели с по-голямо сечение

Голяма разлика във външната температура между контролера и акумулаторите Твънш_контр > Твънш_акум

Уверете се, че външните условия са еднакви за контролера и батерията

Само за 24V система:

Избрано е грешно системно напрежение от контролера (12V вместо 24V)

Разкачете соларните панели и батериите и след като се уверите че напрежението на батерията е >19V, свържете отново правилно.

Акумулаторите са презаредени

Дефектна акумулаторна клетка

Сменете акумулатора

Голяма разлика във външната температура между контролера и акумулаторите Твънш_контр < Твънш_акум

Уверете се, че външните условия са еднакви за контролера и батерията

Технически данни MPPT 150/35 MPPT 150/45 MPPT 150/60 MPPT 150/70 MPPT 150/85 MPPT 150/100
Напрежение на акумулаторите 12/24/48 aвтоматично избиране
Максимален ток 35А 45А 60А 70А 85А 100А
Максимална фотоволтаична мощност 12V: 500W
24V: 1000W
48V: 2000W
12V: 650W
24V: 1300W
48V: 2600W
12V: 860W
24V: 1720W
48V: 3440W
12V: 1000W
24V: 2000W
48V: 4000W
12V: 1200W
24V: 2400W
48V: 4900W
12V: 1450W
24V: 2900W
48V: 5800W
Макс. напрежение Voc 150V абсолютен максимум при студено време
145V работен максимум
Макс.ток на късо съединение 40А 50A 70А
КПД (максимално) 98 %
Собствена консумация <10 mA <35mA @ 12V / 20mA @ 48V
Заряден волтаж в режим "допълващо зареждане" 14,4V / 28,8V / 57,6V Заводски настройки: 14,4 / 28,8 / 43,2 / 57,6 (регулируеми)
Заряден волтаж в режим "поддържащо зареждане" 13,8V / 27,6V / 55,2V Заводски настройки: 13,8 / 27,6 / 41,4 / 55,2 (регулируеми)
Заряден алгоритъм многостепенен адаптивен
Температурна компенсация -16 mV/°C - 32 mV/°C 16mV/°C / -32mV/°C / -48mV/°C / -64mV/°C
Защити Обратен поляритет на акумулаторите
Късо съединение на изхода
Прегряване
Работна температура - 30 до +60°C (с пълна мощност до 40°C )
Влажност (без конденз) 95%
Макс. надморска височина 2000 м
Цвят син
Терминали 13 mm 35 mm
Степен на защита IP43 (на електронните компоненти)
IP22 (терминали)
Тегло 1,25 кг 3 кг 4,5 кг
Размери 130 х 186 х 70 mm Tr модели: 185 x 250 x 95mm
MC4 модели: 215 x 250 x 95mm
Tr модели: 216 x 295 x 103mm
MC4 модели: 246 x 295 x 103mm
Стандарт сигурност EN/IEC 62109