Соларна система с.Ново село, Русенско, напояване

Автономна соларна фотоволтаична слънчева система, захранвана от 252 броя слънчеви фотоволтаични соларни панели с обща мощност от 61 kW, за захранване на помпи с ток от слънцето

 Приложение на ФЕЦ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Соларната фотоволтаична система се намира в зона, която липсва

електричество и водоснабдяване.

Клиентът ни постави задание: поливането на 400 декара царавица, чрез помпи

захранвани от фотоволтаични соларни панели (слънчеви панели за ток). Като сондажът му е с дълбочина от 220 м.

На пръв поглед задачата изглеждаше сложна за нас и много колеги, но 

ние решихме да поемем предизвикателството и направим един 

трудолюбив Българин щастлив.

 

След обстойни изчисления относно качество и броя на соларните фотоволтаични

модули (соларни панели), мощност на соларния инвертор, соларен контролер и

избор на помпи осигуряващи нужното количество вода, необходима за

напояването на масива от царевица, се спряхме на помпите на Педроло

съответно 22 и 7.5 kw.

 

Следващата стъпка беше потапянето на помпата, тръбите и силовият кабел. 

Фотоволтаичната соларна централа е с мощност от 61 kW, чрез което соларната

помпа, захранвана от фотоволтаиците  работи дори и в много облачно време.

Това се дължи и на специализираната електроника, която изработихме с

цел облекчаване на инвеститора. Изработихме платка, която комуникира със соларните инвертори, проверява 

мощноста, идваща от фотоволтаиците (соларни панели) и автоматично стартира

помпите без намесата на човешки персонал.

Цялата фотоволтаична соларна система е напълно автоматизирана и защитена, с

множество датчици, и монитор показващ изходната мощност на соларните помпи

Инсталирана соларна мощност:

61kWp

 

СОНДАЖНА ПОМПА:

Дълбочина на помпата 180 метра

Дебит- 30 тона за час

Мощност- 22 kW

Налягане на ниво вода 16 атмосфери

 

НАПОРНА ПОМПА

Височина на нагнетяване 5 метра

Дебит на помпата 30 тона за час

Мощност на помпата 7.5 kW

Налягане - 3 атмосфери

 

ПЪЛЕН АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ:

Долно ниво сондаж, горно ниво басейн, долно ниво басейн

Междинен басейн 90 тона