ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА за ток – ДОКУМЕНТИ за РАЗРЕШЕНИЕ

ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА за ток –

ДОКУМЕНТИ за РАЗРЕШЕНИЕ

Създаден-2021год.

ДОКУМЕНТИ ЗА ИСКАНЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ

Изисква се за продажба и за собствена нужда!

ВАЖНО!

Прочети внимателно всичко и действайте бързо. Има документи ,които могат да се създават едновременно след становището за присъединяване. Ако се опитат да отказват искайте писмен отговор защо, по кой закон? Не се хващайте на устни откази .Цялата кореспонденция да има следа-писмо, входящ номер. Правете копия.Оригиналите документи задържате и пазете при себе си (освен оригиналната скица на имота ,която остава при архитекта накрая-разрешение за строеж.

 В жилищен блок е необходимо и протокол на общото събрание съгласие на 50% +1 от собствениците.

 За ЕНЕРГО ПРО се изисква и идеен проект – от правоспособен проектант заверена и подпечатана.

Взема се БЛАНКА от съответното ЕРП ( електроразпределително дружество) и в него пише какви точно документи се изисква за фотоволтаична система за ток.

ВАЖНО! Бланката да е актуална  в момента. За всяко ЕРП са различни!( Понякога ги променят .)

5.В бланката пише какви точно документи се изисква и се спазват 100%.  Ако не се дадат всички , които са нужни се изискват - пишат писма, връщат документи.

6. За ЕНЕРГО ПРО се изисква и иден проект –изготвен и подпечатан от правоспособен електроинженер-проектант.

ВСИЧКО каквото се изисква се представя.

ВАЖНО! На територията на едно УПИ е позволено присъединяването само на една централа, независимо дали тя е за собствени нужди или продажба!

ЗА СОБСТВЕНА НУЖДА

Изисквания:

 1. Да има  клиентски номер( електромер.)
 2. ИТН - точка на присъединяване ( пише го във фактурата)
 3. След искане за проучване в него се пишат условията на присъединяване подробно.
 4. Ел проекта се заверява в ЕРП
 5. Изготвя се конструктивно становище
 6. Документите се внасят в общината и се иска разрешение за поставяне по Чл.147, т.14 от ЗУТ.
 7. След разрешението се строи централата по проекта .
 8. Заявление , че централата е построена по изискванията в  ЕЛЕКТОТЕХНИЧЕСКОТО СТАНОВИЩЕ – идва комисия от Енергото и строителя за приемане на централата
 9. Изисква се 72 часови проби по образец( За ЕНЕРГО ПРО)
 10. Протокол за заземителен контур- от лицензирана фирма
 11. Протокол за настройка на инвертора(и)
 12. Всички документи се внасят в ЕРП-то  за сключване на договори за:
 13. Договор за достъп

Системата се пуска свързвана в паралел с мрежата

ВАЖНО! На територията на едно УПИ е позволено присъединяването само на една централа, независимо дали тя е за собствени нужди или продажба!

ЗА ПРОДАЖБА

ВАЖНО: ПРОУЧЕТЕ и си ЗАПИШЕТЕ РЕДА - КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НУЖНИ ПРЕДВАРИТЕЛНО и го СПАЗВАЙТЕ!

 1. Да е УПИ-  Урегулиран поземлен имот
 2. Да има жилищна или селскостопанска сграда с документ за търпимост от общината.
 3. В границите на населено място или промишлена зона! Вилни зони или до населеното място дори и да има партида ( електромер)- не  допускат.
 1. След искане за проучване в него се пишат условията на присъединяване подробно.
 2. Изготвя се идеен  ел.проект –ТРЯБВА да е точна мощността , която пише в искането за проучване .
 3.  Ел проекта -изготвя се след становището  и се заверява в ЕРП
 4. Изготвя се и конструктивно становище от електро инженер.
 5. За конструкцията  документите се внасят в общината и се иска разрешение за поставяне по Чл.147, т.14 от ЗУТ.
 6. След разрешението от Общината  се строи централата  точно по проекта.
 7. Протокол за заземителен контур- от лицензирана фирма
 8. Протокол за настройка на инвертора(и)
 9. Всички документи се внасят в ЕРП-то  за сключване на договори за:
 10. Договор за изкупуване - има съпътстващи документи
 11. Договор за достъп - има съпътстващи документи
 12. Договор за балансираща група-има съпътстващи документи

Системата се пуска свързана в паралел с мрежата

Следват всеки месец справки и фактури към и от ЕРП.

Справки  АУЕР ( агенция за устойчиво развитие)

ВАЖНО! На територията на едно УПИ е позволено присъединяването само на една централа,

независимо дали тя е за собствени нужди или продажба!

 Понякога правят промени и е добре предварително да се направи справка за момента!

 

 Има вариант да упълномощите фирма ,която да състави всички документи и разрешителни. Ще спестите много време и нерви.( хлебаря да прави хляб!).               

 От Вас се изисква само да ги подадете в институциите.

Препоръка: НЕ СПОРЕТЕ С ИНСТИТУЦИИТЕ!

 Материалите са предоставени от фирма   ЕНЕРГИЯ БГ БУРГАС ЕООД

   www.energiabg.net