ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА за ток - ДОКУМЕНТИ за свързване с мрежата

                                            ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА за ток - ДОКУМЕНТИ за свързване с мрежата

 Създаден-2020 год.

ДОКУМЕНТИ ЗА ИСКАНЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ

Изисква се за продажба и за собствена нужда!

1.Актуална скица-до 6 месеца от издаване или пре-заверка на стара ако няма промени-Собственик

2.Документ за собственост- копие натурален акт на имота или договор за ползване(НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕН)

2.1. В Жилищен блок е необходимо и протокол на общото събрание съгласие на 50% +1 от собствениците.

Взема се БЛАНКА от съответното ЕРП ( електроразпределително дружество) и в него пише какви точно документи се изисква.

ВАЖНО! Бланката да е актуална  в момента. За всяко ЕРП са различни!

В бланката пише какви точно документи се изисква и се спазват 100%. Изискват ги и пишат писма, връщат документи.

ВСИЧКО каквото се изисква се представя.

ВАЖНО! На територията на едно УПИ е позволено присъединяването само на една централа, независимо дали тя е за собствени нужди или продажба!

ЗА СОБСТВЕНА НУЖДА

Изисквания:

 1. Да има  клиентски номер електромер.
 2. След искане за проучване в него се пишат условията на присъединяване подробно.
 3. Изготвя се идеен  ел.проект
 4. Ел проекта се заверява в ЕРП
 5. Изготвя се конструктивно становище
 6. Документите се внасят в общината и се иска разрешение за поставяне по Чл.147, т.14 от ЗУТ.
 7. След разрешението се строи централата по проекта .
 8. Изисква се 72 часови проби по образец
 9. Протокол за заземителен контур- от лицензирана фирма
 10. Протокол за настройка на инвертора(и)
 11. Всички документи се внасят в ЕРП-то  за сключване на договори за:
 12. Договор за достъп

Системата се пуска свързва в паралел с мрежата

ВАЖНО! На територията на едно УПИ е позволено присъединяването само на една централа, независимо дали тя е за собствени нужди или продажба!

ЗА ПРОДАЖБА

Изисквания:

 1. Да е УПИ-  Урегулиран поземлен имот
 2. Да има жилищна или селскостопанска сграда с документ за търпимост от общината.
 3. В границите на населено място или промишлена зона! Вилни зони или до населеното място дори и да има партида ( електромер)- не  допускат.
 1. След искане за проучване в него се пишат условията на присъединяване подробно.
 2. Изготвя се идеен  ел.проект –ТРЯБВА да е точна мощността , която пише в искането за проучване .
 3.  Ел проекта се заверява в ЕРП
 4. Изготвя се конструктивно становище
 5. Документите се внасят в общината и се иска разрешение за поставяне по Чл.147, т.14 от ЗУТ.
 6. След разрешението от Общината  се строи централата по проекта точно.
 7. Изисква се 72 часови проби по образец
 8. Протокол за заземителен контур- от лицензирана фирма
 9. Протокол за настройка на инвертора(и)
 10. Всички документи се внасят в ЕРП-то  за сключване на договори за:
 11. Договор за изкупуване-има съпътстващи документи
 12. Договор за достъп-има съпътстващи документи
 13. Договор за балансираща група-има съпътстващи документи

Системата се пуска свързва в паралел с мрежата

Следват всеки месец справки и фактури към и от ЕРП.

Справки  АУЕР ( агенция за устойчиво развитие)

ВАЖНО! На територията на едно УПИ е позволено присъединяването само на една централа,

независимо дали тя е за собствени нужди или продажба!

 Понякога правят промени и е добре предварително да се направи справка за момента!

 

 Има вариант да упълномощите фирма ,която да състави всички документи и разрешителни. Ще спестите много време и нерви.( хлебаря да прави хляб!)

Препоръка: НЕ СПОРЕТЕ С ИНСТИТУЦИИТЕ!

 

Материалите са предоставени от фирма   ЕНЕРГИЯ БГ БУРГАС

   www.energiabg.net