Акумулаторен балансьор (изравнител) 24V

55.00 лв с ДДС.

Наличност: ПО ЗАЯВКА

Акумулаторен балансьор - Изравнител се използва за 24 волтови системи, където акумулаторите са свързани последователно 2 по 12 V DC и крайното напрежение е 24 V DC .

Може да се ползва и за 2 групи по 24 V DC свързани успоредно , както е показано на схемата .

Ако липсва Акумулаторен балансьор при работата на акумулаторите напрежението между тях се постепенно се увеличава и може да достигне разлика и до няколко волта .

Тогава волтажа на акумулаторите в серията ще бъде различен.

Един от акумулаторите ще бъде с по-висок волтаж и съответно друг ще бъде с по-нисък.

Акумулаторния балансьор засича 20mV разлика между два от акумулаторите и стартира зареждане от акумулатора с по-нисък волтаж,

към този с по-нисък волтаж и така докато волтажа на акумулаторите стане еднакъв.

Това ще подобри производителността на акумулаторите и ще им удължи живота.

Цената на Акумулаторният балансьор е няколко пъти по-ниска от цената на среден акумулатор. Той няма износващи компоненти и не се налага да се заменя.

29 V DC 14.5 14.5 максимум нормално   21 V DC 10.5 10.5 минимум нормално
акумулатор 1 акумулатор 2 общ сбор на акумулаторите разлика между акумулаторите   акумулатор 1 акумулатор 2 общ сбор на акумулаторите разлика между акумулаторите
                         ПРИ ЗАРЯД    ПРИ РАЗРЯД
14.50 14.50 29.00 0.0   10.5 10.5 21 0.0
14.70 14.30 29.00 0.4   8.35 12.65 21 4.3
13.50 15.50 29.00 2.0   9.5 11.5 21 2.0
13.00 16.00 29.00 3.0   9 12 21 3.0
17.00 12.00 29.00 5.0   13 8 21 5.0
15.00 14.00 29.00 1.0   11 10 21 1.0
13.50 15.00 29.00 1.5   9.7 11.3 21 1.6
13.00 16.00 29.00 3.0   9 12 21 3.0
10.00 19.00 29.00 9.0   6 15 21 9.0
13.00 16.00 29.00 3.0   9 12 21 3.0
16.50 12.50 29.00 4.0   12.5 8.5 21 4.0
                 
Оцветените в червено са извън нормите.     Оцветените в червено са извън нормите.  
При заряд контролера следи максималното напрежение.   При заряд контролера следи максималното напрежение.
Акумулаторите  ,които са над максимума започват да кипят ,   Акумулаторите  ,които са над максимума започват да кипят ,
загряват и се изпарява.       загряват и се изпарява.    
Акумулаторите  ,които са под минимума  започват да се разпадат.  Акумулаторите  ,които са под минимума  започват да се разпадат. ,

Технически характеристики
Номинален волтаж на акумулатор 12V + 12V
Оптимизиране на тока  0-5A       
Размер 70*70*27mm
Защита срещу обратен плюс
Изключващо напрежение 10V