Акумулаторен балансьор (изравнител) 48V

155.00 лв с ДДС.

Наличност: ПО ЗАЯВКА

Акумулаторен балансьор се използва за 12V акумулатори който са свързани в серия, за да им изравнява волтажа.

Два или повече акумулатори свързани в серия са в постоянен зарядо/разряднен цикъл.

Тогава волтажа на акумулаторите в серията ще бъде различен.

Еднин от акумулаторите ще бъде с по-висок волтаж и съответно друг ще бъде с по-нисък.

Акумулаторния бялансьор засича 20mV разлика между два от акумулаторите и стартира зареждане от акумулатора с по-висок волтаж,

към този с по-нисък волтаж и така докато волтажа на акумулаторите стане еднакъв.

Това ще подобри производителността на акумулаторите и ще им удължи живота.

Балансира и изравнява състоянието на заряд на два или повече 12 -волтови акумулатора, включени последователно, както и групи (стрингове), включени в паралел. 

Пример: когато волтажът на една 24- волтова система достигне 28,8V, изравнителят ще се активира и ще сравни волтажите на двата акумулатора, свързани последователно.

Изравнителят ще ограничи с до 1А тока на акумулатора с по-висок волтаж и така ще осигури еднакъв заряд на акумулаторите.

БАТЕРИЕН БАЛНСЬОР- ИЗРАВНИТЕЛ НА АКУМУЛАТОРИ

Когато системата е с повече от един акумулатор в група контролера , който регулира горната граница на заряд изключва при определено  максимално напрежение.

В зависимост от вида на акумулаторите и системата границите на  напрежението  е приблизително следното:

  система 24V 36V 48V 96V
Минимум V 10.5 21 31.5 42 84
Максимум V 14.4 28.8 43.2 57.6 115.2

Това зависи от вида на акумулатора и това напрежение е предписано от производителя.

При автономните  фотоволтаичните системи за ток , където се използват акумулатори и те са повече от един е препоръчително да се изравняват акумулаторите по напрежение.

Това позволява да се увеличи значително живота на акумулаторната група.

Практиката показва ,че обикновено акумулаторите отпадат в различно време. Когато подменим само един акумулатор в групата не му се използва пълният капацитет защото се изравнява с вече използваните(остарели) акумулатори.

Дори и само един в групата да е на долната граница тогава се разстройва цялата система.

Контролера на фотоволтаичните системи , реле регулатора на алтернатора или зарядно  си има заводски настройки да изключва при определена горна граница на напрежение , което е приблизително показано в таблицата.

Обикновено в автономните системи с акумулатори  консуматорите имат настройка да изключват при определена долна граница показана в таблицата за минимум напрежение.

Ако горната граница за 48 V инсталация е 57,6 V  и долната е 42 V е възможна следната комбинация:

  1- Акумулатор 2- Акумулатор 3- Акумулатор 4- Акумулатор Общо V за системата  
Заряд 10 14,4 15,9 17 57,3 Изключва заряда
Разряд 13 8 10 11 42 Изключва консумацията

Като разгледаме внимателно виждаме ,че при долна граница 2-ри и 3-ти акумулатор са под минимума. При няколко падане на напреженито на тези акумулатори то те ще сулфатизират  и ще се повредят…

Технически характеристики
Номинален волтаж на акумулатор 48V
Оптимизиране на тока  0-5A       
Размер 140*140*27mm
Защита срещу обратен плюс
Изключващо напрежение 40V