Аморфни

Тънкослойни соларни панели

Поставянето на един или няколко слоя фотоволтаичен материал върху повърхност е основата на производството на тънколсойните соларни клетки. Различните видове тънкослойни фотоволтаични клетки могат да се категоризират по фотоволтаичния материал, които се слага върху основата:

 • - Аморфен силиции (a-Si)
 • - Кадмиев телурид (CdTe)
 • - Медно индиев /галиев/ селенид (CIS / CIGS
 • - Органични фотоволтаични клетки (OPC)

В зависимост от технологията на, прототипите на тънкослойните модули са достигнали ефективност между 7-13%. Масовите работят на около 9%. За в бъдеще се очаква ефективноста да се покачи до около 10-16%.

Пазарът на тънкослойни PV панели се е увеличил с 60% годишно от 2002 до 2007 г. През 2011 г. 5% от доставките на фотоволтаични модули за жилищния сектор са тънкослойни. /статистика за САЩ/

 

Предимства:

 1. Масовото производство е лесно, което ги прави по-евтини от кристалните PV панели.
 2. Хомогенният им цвят ги прави естетични.
 3. Могат да бъдат гъвкави, което ги прави подходящи по-нестандарти приложения.
 4. Високите температури и засенчването оказват по-малко влияние върху производителността им.

 

Недостатъци:

 1. Поради по-ниската си производителност, заемат повече място за 1kW инсталирана мощност, което ги прави неподходящи за места, където мястото е ограничено. Монокристалните PV панели произвеждат до 4 пъти повече енергия от тънкослойните.
 2. Заемането на повече място е свързано също с увеличаване на разходите за конструкция и кабели.
 3. Тънкослойните PV модули са склонни да се разграждат по-бързо от моно- и поликристалните фотоволтаични панели, поради което обикновено имат по-кратка гаранция.
 
Аморфни силициеви (a-Si) соларни панели

Тъй като изходната електрическа енергия на тези клетки е малка, те се използват предимно за малки консуматори, като джобни калкулатори. Последните технологии обаче разширяват тяхното приложение. Навлезе техника наречена "стакинг" (stacking), който увеличава КПД-то на 6-8%. Това натрупване обаче е и по-скъпо.

 
Кадмиеви телуриди (CdTe) PV панели

Това е единствената технология за тънкослойни PV панели с толкова висок КПД  - 9-11% спрямо стойността си. Минусът е, че кадмия е токсичен в по-големи количества.

 

Медно индиеви /галиеви/ селенидни (CIS / CIGS)  PV модули

В сравнение с другите технологии за тънък слой, CIGS соларни панели показаха най-голям потенциал по отношение на ефективността. Те съдържат по-малко количество от токсичния кадмии и могат да бъдат и гъвкави. Ефективността им е около 10-12%

Заключение за тънкослойните PV панели: Разработват се много видове тънкослойни технологии с цел фотоволтаичните системи да бъдат все по-достъпни за обществото. Някои от тези технологии имат огромен потенциал.

  Няма намерени продукти