Още 4 полезни съвета за вашата инвестиция във фотоволтаична система ЧАСТ 2

В Първа част ние разгледахме въпросите свързани с цената на фотоволтаичните системи, как да изберем стабилна фирма, производители, доставчици и качество на компонентите, препоръки свързани с монтажа. Във Втора част продължаваме с поредицата "Полезни съвети за вашата инвестиция във фотоволтаични системи". 

5. Наблюдение и регулярна поддръжка.

Продуктовата гаранция се отнася до правилната работа на продукта и евентуални дефекти.За да бъдете сигурни, че тя ще важи от началото до края, е важно да соларната системата да бъде инсталирана и предадена правилно. Това включва всичката документация със всички необходими позволени, печати и подписи. Регуларните прегледи и поддръжка на компонентите са също от значение, защото повечето дефекти излизат на яве сравнително бързо. Ако няма обаче, професионалисти по фотоволтаични системи, които да следят през 6-12 месеца, да следят състоянието й, то тези дефекти ще останат скрити. Една фотоволтаична система може да има повече от 30 годишен живот при навременно отстраняване на евентуални дефикти. Понякога се случва се очевиден проблем да бъде установен твърде късно, поради нехойство на собственика и/или нежеланието му системата да бъде преглеждана. Така да изтече гаранцията и да наложи заплащането за нови компоненти, излишни при най-обикновен мониторинг на системата.

6. Бъдете сигурни, че всички точки от гаранцията ще ви бъдат обяснение в детайли. Осводомете се какво покрива тя.

Гаранциите служат, за да окуражават продажбите, а не за да защитават потребителя - четете малките буквички в договора. Минете мислено през ситуациите, в които може да се окажете с вашата фотоволтаична система и ги сравнете с условията на гаранцията. Да кажем, че изходната мощност на фотоволтаичния панел намалява, или акумулаторът не съхранява толкова енергия както преди: кой тогава ще се заеме с този проблем? Кой ще замери панелите, кой ще разкачи панелите от покрива, кой ще ги достави, за да бъдат прегледани, евентуално ремонтирани, кой ще ги монтира отново на покрива? И най-важният въпрос - кой ще поеме всички тези разноски? Ами ако претърпят повреда по пътя? Вие трябва да бъдете наясно с всички тези неща, за да не бъдете изненадани неприятно.

С акумулаторите е дори по-сложно. Литиевите батерии са приети за опасни продукти и по принцип е нелегално да се изпращат просто така по куриерски фирми. Само на монтиращата компания и производителите е позволено да ги превозват. Затова е редно те да се занимават с това. Ако техник, използвайки оборуднаве си, открие, че соларен панел, ивнертор или акумулатор имат по-ниски показатели от очакваните, тези компоненти трябва да бъдат заменени веднага. В противен случай системата ще произвежда по-малко електричество и клиентът ще бъде ощетен. Нашият съвет: Повредените компоненти трябва да бъдат заменени в рамките на 24 часа.

7. Застраховайте фотоволтаичните си модули.

Както има застраховки за хора, коли, недвижими имоти, така има и за техника. Фотоволтаичната система и акумулаторите обикновено не се покриват от застраховката на сградата, защото те не се водят част от нея. Поради тази причина, ако сте от хората, които застраховат, е важно да се направите специфична застраховка, когато закупувате вашата фотоволтаична система и акумулаторите, ако има такива. Застрахователната полица трябва да покрива всички видове щети, като се включва и необичайно намаления добив на фотоволтаичния генератор и капацитета на блока за съхранение на енергия. При евентуално събитие застрахователната компания ще покрие всичко - разкачане на компонента, транспорт, монтиране. Говорете с вашият застрахователен агент, питайте за всички тези неща и се убедете, че конкретната компания, която сте избрали ще направи всички тези неща. Добрите застрахователни компании правят това.

8. Оставете монтажа и поддръжката на фотоволтаичната система на експертите.

Монтажа на компонентите и оборудването задължително трябва да става от обучени специалисти.  Тези хора са добре запознати с техническите и метеорологичните условия и вече са запознати с напасването на фотоволтаични генератори към подобни терени и сгради

Важно е да се знае, че добрата компания ще поеме отговорност за поддръжката на вашият фотовотаичен генератор и след монтирането на мълниезащитата.