Изграждане на фотоволтаична централа 360 kW

В тази статия Ви предоставяме възможност да се запознаете с процеса на изграждане, на соларна система за ток с мощност 360kW.

Системата се изгражда върху покрив с битумно покритие, като в по голямата си част той не е с еднакъв наклон.

Ето затова, тук сме взели решение фотоволтаичните модули да бъдат монтирани върху нашата конструкция от горещо поцинковани профили , следвайки равнините на покрива.

По този начин централата ще декларира максимално произведен ток от слънцето.

Разбира се конструкцията за всяка централа се проектира и обмисля индивидуално за всеки обект. Нашата конструкция позволява различни решения за покривите,като тук  се използва метод със задюбляне към плочата , но има вариант и да бъде поставена със затежнения и да няма разпробиване.