Услуги

-  Изграждане на фотоволтаични централи за производство на ток

-  Захранване на помпи за пренос на течности с различно предназначение

-  Изграждане на автономни и свързани към мрежата слънчеви соларни системи за ток

-  Изготвяне на документи за присъединяване на соларна система към мрежата с цел изкупуване на енергия

-  Енергийни обследвания

-  Енергийни одити

Свържете се с нас сега и ние ще подготвим за Вас напълно необвързваща оферта за Вашите потребности!