Изпитание с багер на наземна конструкция

Целта на изпитването е да се покаже устойчивостта на конструкцията, в две насоки якост на опън и якост на натиск,

като за целта е използвана строителна техника/верижен багер/.Нашата конструкция е направена от горещо поцинковани профили изцяло във фабриката ни, в с.Константиново.Набиването в земята се прави с къртач 50J , с накрайник,което улеснява монтирането.