Монокристални

Монокристални силициеви соларни клетки

Соларните клетки изработини от монокристален силиций (m-Si), наричан още еднокристален силиции, лесно се разпознават по хомогенното оцветяване и форма, което е знак за високата чистота, както се вижда на снимката по-долу:

Клетките на монокристалните PV панели са направени от силициеви слитъци с цилиндрична форма. За оптимизиране на производителността и намаляване на цената на една монокристална клетка, четирите страни на блоковете са отрязани и това дава характерният вид на монокристалните фотоволтаични панели.

Добър начин за различаване на моно- от поликристалните панели, е че вторите са с перфектни правоъгълни клетки, без ромбове между тях.

 

Предимства:

  1. Имат най-високата ефективност, тъй като са изработени от най-висококачествния силиции. Ефективността на монокристалните слънчеви панели обикновено е 15-20%
  2. Компактни. Тъй като осигуряват най-високите мощности, те изискват по-малко пространство за 1kW монтирана мощност. Произвеждат до 4 пъти повече електроенергия от тънкослойните соларни панели
  3. Монокристалните соларни панели имат най-дългият живот. Повечето производители слагат съвсем спокойно 25 годишна гаранция на панелите си.
  4. Склонни са да се представят по-добре, от подобните на тях поликристални модули, при по-слаба слънчева светлина.
  5. Монокристалните соларни панели са по-ефективни при високи температури. Намаляването на ефективността, когато температурата се покачва, не е по-различно от тази при поликристалните, но границата е по висока - обикновено 85C, за разлика. При поликристалните е 65C.

 

Недостатъци:

  1. Тъй като са с най-високо качество, те също са и най-скъпите. От финансова гледна точка поликристалните (и в някои случаи тънкослойните) панели могат да бъдат по-добър избор за някои хора.
  2. Ако соларният панел е частично покрит със сянка, мръсотия или сняг, цялата верига може да се разпадне. Консултирайте се със специалисти как да постъпите, ако смятате, че закриването на панелите може да е проблем.
  3. За производството на панелите се използва процес наречен "Czochralski", който е свързан с изрязване на части от силиция, за да се получи ефекта. Това е свързано със загуби на материал.
  4. По-честа поддръжка. Монокристалните соларни панели трябва да бъдат почиствани от замърсявания, защото те пряко влияят на производителността им и това се усеща.