Мрежови системи

Соларни системи за ток при наличие на външна (AC) мрежа.

Инсталиране на соларни фотоволтаични панели на обекти, който имат наличие на външна (АС) мрежа с цел намаляне на сметките за ток.

Мрежови соларни системи за ток с устройство за невръщане на ток обратно в мрежата без нужда от АКУМУЛАТОРИ

Системите са подобни с тези за продажба на енергия, но с разлика, че имат добавено устройство за невръщане в мрежата. Добавя се електромер, който следи моментната консумация на обекта и според нея управлява производството на инверторите. Приоритет на системата е да взема енергия първо от соларните панели, а недостига се допълва от мрежата.

Използваме висококачествени европейски инвертори, които имат вграден модул за енергиен мониторинг, които съхранява онлайн производството на централата и общата консумация на обекта.

Симката по горе е от моментното производство на наш клиент. В момента показва, че фотоволтаичната система произвежда - 13.5kW, а консумацията на обекта е - 52.1kW. Недостига на енергия се допълва от външната мрежа - 38.6kW. При спадане на моментната консумация  под фотоволтаичното производство, инвертора понижава мощността си така, че да не връща енрията обратно в мрежата.

Производство на фотоволтаична система, монтирана на покрив, захранваща авто сервиз през месец август.

В черно е производството на централата, а в червено е консумираната енергия от мрежата.

 

Предимсва и недостатъци на мрежовите фотоволтаични системи за ток БЕЗ АКУМУЛАТОРИ          

Предимства                                                              

 • Липса на акумулатори – по ниска цена                                   
 • Лесно разширение в бъдеще                                                                                                                                                             
 • Онлайн мониторинг  
 • Не е необходима промяна на настоящата ел. инсталация

                        

  Недостатъци

-   Липсва UPS функционалност

-  Не е много подходящо за обекти, с главна консумация през ноща

-  При отпадане на външното захранване системата изключва

 

Една фотоволтаична соларна система може да осигури:

 • Мониторинг на консумацията по часове/дни/ месеци
 • Еднократна инвестиция с добра възвращаемост
 • Може да спести електроенергия от 40-60% в зависимост от инсталираната мощност

 

Ние предлагаме:

 • Проектиране на централа
 • Доставка на оборудване
 • Монтаж и пускане в експлоатация
 • Поддръжка

Свържете се с нас за повече информация.