Подложна гайка М8 за монтажен профил H22/ Zn къса пружина

1.20 лв с ДДС.

с болт