Поликристални

Поликристални силициеви соларни клетки

 

Първият PV панел на основата на поликристален силиции, който още е познат като полисилиции (p-Si) и мултикристален силиции (mc-Si), които са представени на пазара през 1981. За разлика от монокристалните, поликристалните фотоволтаични панели не изискват процесът "Czochralski". Суровият силиции се разтопява и се излива в квадратна форма, охлажда се и се нарязва на перфектно квадратни люспи. 

 

Предимства:

  1. Процесът за производство на поликристален силиции е сравнително прост и това го прави по-евтин. Количеството загубен силиции е много по-малко в сравнение с монокирсталния.
  2. Поликристалните соларни панели могат да работят на сянка. В случай, че падне сянка върху част от панелите това няма да повлияе на другите и системата няма да изключи. Тези, които са на сянка също ще произвеждат електричество, но разбира се, с по-малка ефективност. Те са подходящи за по променливи условия
  3. Липса на поддръжка. Този вид панели са много малко претенциозни. След като бъдат монтирани на покрива могат никога да не бъдат почиствани и да работят с много голяма част от пълния си капацитет.

 

Недостатъци:

  1. Поликристалният соларен панел има по-ниска топлинна толерантност (65C) от монокристалния. Това означава, че работи малко по-лошо от монокристалния впри по-висока температура. Топлината може да повлияе на ефективността на панелите и да скъси живота им. Този ефект обаче е незначителен и повечето хора не го вземат под внимание. 
  2. Ефективността на поликристалните фотоволтаични панели е обикновено около 13-16% Заради по ниската чистота на силиция, те не са толкова ефективни както монокристалните.
  3. Заемат повече място. Трябва да покриете по-голямо пространство, за да постигнете същата електрическа мощност, както с монокристални панели.Това обаче не означава, че всеки монокристален соларен панел работи по-добре от тези на основата на поликристален силиции.
  4. Някои хора смятат, че монокристалните и тънкослойните соларни панели са по-естетични, отколкото тъмносините поликристални.