Приложение

  • Автономно захранване на къщи, кошари, язовири, яхти, къмпинги, пчелини и други обекти без наличие на ток      

 Изграждаме системи за ток на отдалечени обекти без наличие на външна мрежа. Те могат да захранват частично или изцяло нуждите използвайки фотоволтаични соларни системи за ток. Системите могат да работят съвместно с агрегат при нужда. Фотоволтаичните системи могат да бъдат монтирани на покриви, фасади, фургони на земя и други.

 

  • Хибридни системи за захранване на обекти при наличие на непостоянна външна мрежа             

Тези системи намират приложение за захранване на обекти в места с често прекъсване на електроснабдяването.   Системата автоматично възстановява захранването посредством инвертор и акумулатори. Акумулаторите се зареждат с фотоволтаични соларни панели и контролери. При наличие на захранване от външната мрежа през светлата част на денонощието, инвертора сам превключва на режим в който взема от соларните панели и само това което не достига допълва от външната мрежа.

 

  • Мрежовите системи намират приложение на обекти с постоянна външна мрежа.

Тези системи се свързват успоредно към главното ел. табо и отдават енергия само колкото е необходима за моментната консумация на обекта. Не е необходимо купуването на акумулаторни батерии. Монтира се устройство което следи консумацията на обекта и според тези данни управлява производството на инверторите, като по този начин не се връща енергия обратно в мрежата. Възможно е и да не бъде добавено такова устройство с цел продаване на енергия.