Хибридни системи

Соларна система и UPS функционалност

Тези системи работят с хибридни инвертори с бърз трансферентен програмируем ключ.

Инвертора има вход от външната мрежа и изход към консуматорите на сградата.

При наличие на пълни акумулатори и производство от соларните панели трансферентният ключ спира изцяло външната мрежа. В дни с по слаба слънчева енергия системата добавя ток от соларите в акумулаторите. По този начин в акумулаторите има определено количество енергия, което в случай на отпадане от външната мрежа ще осигури UPS функционалност. Инверторите с този ключ могат да захранват консуматори до 3 пъти по- голяма мощност като недостига  се  допълва от мрежата. В случай, че отпадне централното захланване консуматорите трябва да бъдат ограничени до номиналната мощност на инвертора.                       Тези системи най- често се използват в офиси и сгради, чиято основна консумация на енергия е през деня и имат прекъсвания от централното захранване.

На графиката се вижда производството на соларните панели (оцветено в оранджево)

Консумацията от акумулаторните батерии (оцветено в синьо)

Консумацията от централното захранване (оцветено в червено)

Към тези системи може да се добави и устройство за онлайн мониторинг, което осигурява поглед  върху производството по всяко време.

Предимства                                                              

  • Позволява използването на по-малък инвертор от общата пикова мощност.                                  
  • Програмируем трансферентен ключ
  • Възможност за добавяне на онлайн мониторинг
  • UPS функционалност                                                                                                                                                   

  Недостатъци

  • По висока цена от мрежовите системи
  • Необходим акумулаторен блок според инсталираната мощност панели

Ние предлагаме:

  • Проектиране на централа
  • Доставка на оборудване
  • Монтаж и пускане в експлоатация
  • Поддръжка

Свържете се с нас за повече информация.